Co vás čeká 

Práce na záchraně historických hrobů

Na dřívějším převážně německém hřbitově v Labské Stráni se do dnešních dnů zachovalo jen několik posledních německých hrobů, které se pomalu a nezadržitelně rozpadají. Mnoho dalších starých náhrobků je vyhozeno na skládce za hřbitovem.

Chceme najít, očistit a uschovat vyhozené náhrobky za hřbitovem, opečovat stojící historické hroby a zamezit jejich dalšímu chátrání. 

Pomozte zachránit posledních dochované pozůstatky naší společné historie. 

Zábava i vzdělávání

Dotkneme se nedávné minulosti a otevřeme témata, o kterých se příliš nemluví a v dějepise neučí. 

Prozkoumáme náladu v poválečných Sudetech a pokusíme se zjistit, jaký odkaz tu nechaly německé rodiny.


Cena za akci je 300 Kč (pro studenty 250 Kč) a zahrnuje pojištění, ubytování, stravu v sobotu a neděli. Přihlášení je možné do pondělí 23. 9. 2019.

Těšíme se na vás!